• {{data.agenda_data | retornaodia }} / {{data.agenda_data | retornaomes }}

    {{data.title }}

    {{data.agenda_local }}